WERKWIJZE

Vooraf
 •  Voor de behandeling dient het dier schoon en droog te zijn.
 •  Daarnaast is het belangrijk dat zij in hun normale rusttoestand zijn en niet kort voor de behandeling veel activiteiten hebben ondernomen of net gegeten hebben.
Voor een optimale behandeling is het van belang dat de ruimte waar de osteopathische behandeling plaatsvindt zo min mogelijk “afleidingen” voor het dier heeft. In het belang van de rust voor het dier heeft het de voorkeur om alleen met de diereigenaar aanwezig te zijn tijdens een behandeling.

De behandeling
Het onderzoek wordt gestart met een observatie en een manueel onderzoek van het dier. Het gehele lichaam wordt nagelopen en alle bewegingsverlies en/of gespannen zones worden verder onderzocht. Op basis van de bevindingen volgt de behandeling. Hierbij wordt de normale beweeglijkheid van de verschillende structuren en weefsels hersteld zodat deze hun functie weer naar behoren kunnen gaan uitvoeren.
Een osteopathie behandeling duurt ongeveer 30-60 minuten waarbij de eerste behandeling wat langer kan duren, afhankelijk van het dier en van de aard van de klachten. In het algemeen geldt dat behandelduur niet gelijk is aan kwaliteit. Een behandeling die langer duurt is zeker niet altijd beter en kan zelfs averechts werken, doordat bij een “overbehandeling” het gehele lichaam(-systeem) overprikkeld kan raken en het dier zich juist onwel kan gaan voelen.

Na de behandeling
Na elke behandeling heeft het dier rust nodig. Ik geef individueel advies hoe de rust het beste gegeven kan worden. In het algemeen geldt:
•  Het dier zal de dag van de behandeling misschien meer behoefte aan rust hebben of meer willen slapen. Het is goed om het dier die mogelijkheid na de behandeling te bieden.
•  Soms is een rustperiode van een aantal dagen nodig hebben, waarbij intensief spelen, rennen of springen beter vermeden wordt.

Algemeen
Het effect van een behandeling kan zeker tot 6 à 8 weken doorwerken. Dit is afhankelijk van het individuele dier en de aard van de behandeling. Doordat het lichaam als geheel wordt behandeld en alle lichaamssystemen beïnvloed worden kunnen bijvoorbeeld de effecten van verbeterende doorbloeding pas na een aantal weken zichtbaar worden.
Gemiddeld zijn er 2 á 3 behandelingen nodig. Zie ook preventieve osteopathie.